1. Licencja umożliwiająca bezpłatne korzystanie z programu w celu testowania mająca ograniczenia w postaci braku wszystkich funkcji, lub czasowe to?

Shareware
Adware
Freeware

2. Rodzaj licencji, która umożliwia modyfikowanie programu wraz z jego kodem źródłowym to?

Shareware
GNU-Powszechna Licencja Publiczna
Adware

3. Rodzaj licencji, która pozwala na bezpłatne korzystanie z programu bez ograniczeń czasowych, ale prawa autorskie dalej obowiązują, czyli nie można go płatnie rozpowszechniać, jak również zmieniać kodu źródłowego?

Shareware
Freeware
piractwo komputerowe

4. wskaż, która odpowiedź określa przejaw przestępczości komputerowej?

Hacking
Public Domain
Demo

5. Włączanie się do sieci komputerowych w celu uzyskania wiadomosci o charakterze tajemnicy państwowej to?

Podsłuch komputerowy
Cracking
szpiegostwo komputerowe

 

 

Jak skończyłeś czekaj!!!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twoj wynik: