Test z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczący ruchu pieszych

1.Które zachowanie pieszego jest poprawne?

przebieganie przez jezdnię,
przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych
wchodzenie na torowisko, gdy zapory są opuszczone.

2.Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnie:

jeśli do przejścia dla pieszych odległość wynosi więcej niż 100m;
bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
w miejscu wyznaczonym do przejścia dla pieszych

3.Czy rowerzysta, skręcając w drogę poprzeczną, musi ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym tam przez jezdnię

tak, zawsze ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym
nie musi ustępować pierwszeństwa pieszym
musi ustąpić pierwszeństwa tylko osobom niepełnosprawnym

4.Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo:

tylko, gdy w grupie jest co najmniej trzech pieszych
tylko w przypadku ustawienia przed tym znakiem specjalnego znaku drogowego
zawsze

5.Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi (z wyjątkiem strefy zamieszkania) pod opieką osoby, która osiągnęła

co najmniej 10 lat
co najmniej 15 lat
pełnoletność

6.Kto może prowadzić kolumnę pieszych?

szef
osoba pełnoletnia pełniąca rolę kierownika
osoba niepełnoletnia

7.Jak długa może być kolumna pieszych?

do 20m
do 50m
do 10m

8.kto musi nosić odblaski poza terenem zabudowanym po zmroku?

każdy pieszy
dzieci do lat 10
dzieci do lat 15

9.Która z wymienionych osób nie jest pieszym w myśl przepisów ruchu drogowego?

dziecko do lat 10 jadące na rowerze pod opieką osoby dorosłej
osoba pełnoletnia pchająca rower
dziecko powyżej lat 10 jadące na rowerze

10.którą stroną drogi poruszają się piesi poza terenem zabudowanym?

lewym pasem jezdni
prawą stroną poboczem
lewą stroną, starając się iść poboczem

 

 

Jak skończyłeś czekaj!!!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twój wynik