strona główna       kontakt
  menu

aktualności
archiwum aktualności
historia miejscowości
galeria
absolwenci
sukcesy
konkursy

  formalności

dokumentacja
Przedmiotowy System Oceniania
wykazy podręczników
rekrutacja
BIP - biuletyn informacyjny SP

  inne

Linki
humor
dla uczniów
dla nauczycieli
o patronie

  Dziennik elektroniczny


  Hymn szkoły
-Hymn szkoły do pobrania
  ogłoszenia


dokumentacja

 

Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Pęperzynie

- Statut gimnazjum

załączniki do statutu gimnazjum:

- Załącznik 1 (ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA)

- Załącznik 2 do Statutu gimnazjum w Pęperzynie obowiązujący od dnia  01.19.2014r

- Załącznik 3 do Statutu gimnazjum w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r..

- Załącznik 4 do Statutu Szkoły w Pęperzynie obowiązujący od dnia 25 stycznia 2017


- Statut Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pęperzynie obowiązujący od dnia 01 września 2017

- Harmonogram pracy szkoły

- Kalendarz imprez szkolnych 2017-18

- Rekrutacja - załącznik do statutu szkoły

- koncepcja pracy szkoły na lata 2015-2020

- Program wychowawczy

- Program wychowawczy - tabela

- Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny 2017 r.

- Szkolny Program Profilaktyczny - tabela

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów SP w    Pęperzynie - tabela

-- regulamin wycieczki autokarowej jednodniowej

-- Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem obowiązująca w Zespole Szkół w Pęperzynie

 

 

Szkoła realizuje projekt:

"Ćwiczę, uczę się, wygrywam"     

 

Szkoła jest uczestnikiem projektu:

 

Szkoła należy do programu:

Copyright by SP Pęperzyn