strona główna       kontakt
  menu

aktualności
archiwum aktualności
historia miejscowości
galeria
absolwenci
sukcesy
konkursy

  formalności

dokumentacja
Przedmiotowy System Oceniania
wykazy podręczników
rekrutacja
BIP - biuletyn informacyjny SP

  inne

Linki
humor
dla uczniów
dla nauczycieli
o patronie

  Dziennik elektroniczny


  Hymn szkoły
-Hymn szkoły do pobrania
  ogłoszenia


dokumentacja

 

Dokumentacja Szkoły Podstawowej w Pęperzynie


- Statut Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

- Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

- Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020

- Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

- Rekrutacja - załącznik do statutu szkoły

- koncepcja pracy szkoły na lata 2015-2020

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów SP w    Pęperzynie - tabela

-- regulamin wycieczki autokarowej jednodniowej

-- Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem obowiązująca w Szkole Podstawowej w Pęperzynie

 

 

Szkoła realizuje projekt:

"Ćwiczę, uczę się, wygrywam"     

 

Szkoła jest uczestnikiem projektu:

 

Szkoła należy do programu:

Copyright by SP Pęperzyn