strona główna       kontakt
  menu

aktualności
archiwum aktualności
historia miejscowości
galeria
absolwenci
sukcesy
konkursy

  formalności

dokumentacja
Przedmiotowy System Oceniania
wykazy podręczników
rekrutacja
BIP - biuletyn informacyjny SP

  inne

Linki
humor
dla uczniów
dla nauczycieli
o patronie

  Dziennik elektroniczny


  Hymn szkoły
-Hymn szkoły do pobrania


Przedmiotowy system oceniania

 

Przedmiotowy System Oceniania

Matematyka

szkoła podstawowa

 klasy 4 i 6 -przedmiotowe zasady oceniania z matematyki wraz z wymaganiami na poszczególne oceny

 klasa 5(do 6) -przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z wymaganiami na poszczególne oceny

 

-  klasa 7  -przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z wymaganiami na poszczególne oceny

- klasa 2 gimnazjum -przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z wymaganiami na poszczególne oceny

- klasa 3 gimnazjum -przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z wymaganiami na poszczególne oceny

Biologia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na „Programie nauczania biologii Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na „Programie nauczania biologii Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej

Przedmiotowy system oceniania z biologii

wymagania dla klasy 4 z przyrody

Chemia

Wymagania edukacyjne z chemii dla gimnazjum część I

Wymagania edukacyjne z chemii dla gimnazjum część II

Przedmiotowy system oceniania z chemii

technika / zajęcia techniczne

- przedmiotowy system oceniania z techniki dla klas IV-VI (od 2017) roku szkoły podstawowej

- przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas V-VI (bieżące) roku szkoły podstawowej

-przedmiotowy system oceniania z techniki dla klasy 2 gimnazjum

Informatyka / zajęcia komputerowe

-przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas IV-VIII (od 2017) roku szkoły podstawowej

-przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas V-VI szkoły podstawowej

- przedmiotowy system oceniania z informatyki dla klas II-III gimnazjum

Geografia

- wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7sp

- wymagania  edukacyjne z geografii dla klasy II gimnazjum

- wymagania  edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum

-Przedmiotowy System Oceniania z geografii dla klas 1-3 gimnazjum

Historia i WOS

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas gimnazjum z historii

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas szkoły podstawowej z historii

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas gimnazjalnych z WOS

język angielski

Newvoices 1 -wymagania

Newvoices 2 -wymagania

New Hot Spot 1 -wymagania

New Hot Spot 2 -wymagania

Tiger 1 -wymagania

Tiger 2 -wymagania

Tiger 3 -wymagania

-Przedmiotowy System Oceniania dla nauczania wczesnoszkolnego z języka angielskiego

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas 4-6 sp z języka angielskiego

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas 1-3 gimnazjum z języka angielskiego

język polski

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum z j.polskiego

kryteria oceniania z j.polskiego dla klas:

-klasa 4 szkoła podstawowa

-klasa 5 szkoła podstawowa

-klasa 6 szkoła podstawowa

-klasa 1 gimnazjum

-klasa 2 gimnazjum

-klasa 3 gimnazjum

język niemiecki

-przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

-kryteria na oceny z języka niemieckiego

Edukacja dla Bezpieczeństwa

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas  gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

-Przedmiotowy System Oceniania dla klas 1-3  gimnazjum z wychowania fizycznego

-Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

-Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej kl7

Nauczanie zintegrowane

-Przedmiotowy System Oceniania dla klasy 1 szkoły podstawowej

-Przedmiotowy System Oceniania dla klasy 2 szkoły podstawowej

-Przedmiotowy System Oceniania dla klasy 3 szkoły podstawowej

-wymagania dla klasy 1 szkoły podstawowej

-wymagania dla klasy 2 szkoły podstawowej

-wymagania dla klasy 3 szkoły podstawowej

Plastyka i muzyka

-Przedmiotowy System Oceniania z plastyki dla gimnazjum

-Przedmiotowy System Oceniania z plastyki dla szkoły podstawowej

-Przedmiotowy System Oceniania z muzyki dla gimnazjum

-Przedmiotowy System Oceniania z muzyki dla szkoły podstawowej

-zasady oceniania zajęć artystycznych

 

 

Szkoła realizuje projekt:

"Ćwiczę, uczę się, wygrywam"     

 

Szkoła jest uczestnikiem projektu:

 

Szkoła należy do programu:

Copyright by SP Pęperzyn