strona główna       kontakt
  menu

aktualności
archiwum aktualności
historia miejscowości
galeria
absolwenci
sukcesy
konkursy

  formalności

dokumentacja
Przedmiotowy System Oceniania
wykazy podręczników
rekrutacja
BIP - biuletyn informacyjny SP

  inne

Linki
humor
dla uczniów
dla nauczycieli
o patronie

  Dziennik elektroniczny


  Hymn szkoły
-Hymn szkoły do pobrania
  ogłoszenia


rekrutacja

 

Dokumentacja Rekrutacyjna SP w Pęperzynie

- oświadczenie rodzica

-oświadczenie rodzica o wielodzietności

-kryteria rekrutacji

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

-Informacja dla rodziców


Oddział Przedszkolny

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

-karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

- harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

- ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017 BURMISTRZA WIĘCBORKA


Szkoła Podstawowa

- Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do pierwszej klasy szkoły podstawowej

-Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny ……dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły


Gimnazjum

- wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum (wersja word 2007)

- regulamin rekrutacji do gimnazjum (wersja word 2007)

- karta zgłoszenia dziecka do gimnazjum (wersja word 2007)

- harmonogram rekrutacji do  gimnazjum (wersja word 2007)

Szkoła realizuje projekt:

"Ćwiczę, uczę się, wygrywam"     

 

Szkoła jest uczestnikiem projektu:

 

Szkoła należy do programu:

Copyright by SP Pęperzyn