RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla rodziców i prawnych opiekunów
Szanowni Rodzice / prawni opiekunowie
25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych ( tzw. RODO). Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych „ w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Pęperzynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa , zawartych umów i udzielonej
zgody. Proszę o zapoznanie się z poniższym dokumentem.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla rodziców i opiekunów prawnych
Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. informuję, iż:
1.Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork. Inspektorem ochrony danych
osobowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie jest Pani Elżbieta
Mleczek, kontakt e-mail: inspektor@sppeperzyn.pl.
2.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu
promocji szkoły, promocji osiągnięć dzieci i uczniów , prezentowania informacji
o imprezach i wydarzeniach szkolnych na gazetkach i wystawach szkolnych,
stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych na podstawie art.
ust.1 pkt. a.
3. Odbiorcą Pan/Pana danych osobowych będą osoby oglądające gazetki i
wystawy szkolne, użytkownicy strony internetowej szkoły i mediów
społecznościowych.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres nauki dziecka w
szkole.
5.Posiada Pani/Pan prawo :dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
prezentowania osiągnięć dziecka oraz jego udział we wspólnych zdjęciach
podczas imprez

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: