Konkursy

Konkurs plastyczno-techniczny „Eko kapelusz Pani Wiosny”

Konkurs plastyczno-techniczny
„Eko kapelusz Pani Wiosny”
Cele konkursu:
– rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez działanie na różnych materiałach i technikach;
– pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci;

Regulamin:
1. Adresatami konkursu są dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII.
Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
– przedszkole
– klasy I-III
– klasy IV- VIII
2. Technika wykonania pracy: praca przestrzenna, materiały użyte do pracy powinny być biodegradowalne ( papier, karton, krepa itp.).
3. Do pracy należy dołączyć kartkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.
4. Prace należy składać u wychowawcy klasy w terminie do 18 marca 2022 r. ( piątek).
5. Kryteria oceny:
– ogólne wrażenie estetyczne
– pomysłowość,
– kolorystyka,
– bogactwo użytych materiałów,
– wkład pracy dziecka/ucznia
6. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 marca 2022r.
8. Na laureatów czekają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Konkurs na kartkę świąteczną

Konkurs na świątecznego anioła

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 Celem konkursu było:

– propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi

– rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności

– pogłębienie wiedzy na temat symboliki

– prezentacja talentów plastycznych.

    Powołana przez organizatorów komisja oceniała

– pomysłowość,

– staranność wykonania,

-wrażenia artystyczne,

– nawiązanie do tradycji świątecznych.

W konkursie wzięło udział troje uczniów z klas młodszych o sześcioro z klas 4-8  :

 JULIA KIEDROWSKA KL.I

ALEKSANDER KWIATKOWSKI KL.I

CYPRIAN DENKIEWICZ KL.III

MAGDALENA KULSKA KL.V

DAGMARA KUJAWA KL.V

DAWID KUJAWA KL.VI

ZUZANNA NOWAK KL.VII

WIKTORIA CYMAN KL.VII

JULIA ŁATA KL.VII

Wszystkie prace zaskakiwały oryginalnością ,pomysłowością i starannością wykonania.

W związku z tym wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia-dyplomy i nagrody.

GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
z okazji 9 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Pęperzynie
imienia Marii Konopnickiej
Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza lub wierszyka o szkole oraz wykonanie pracy
plastycznej, ilustrującej portret Marii Konopnickiej (może być zilustrowany budynek szkoły z
fragmentem portretu Marii Konopnickiej, co podniesie walor pracy konkursowej).
Całość ma tworzyć plakat-wiersz i ilustracja powinny znajdować się na jednym arkuszu
papieru.
 Format pracy – dowolny.
 Forma i technika wykonania pracy-dowolne.
 Wiersz może być napisany odręcznie (czytelnie, estetycznie, co podniesie walor pracy
konkursowej) lub czcionką (wydrukowany).
 Wiersz powinien zawierać elementy, które jasno wskazują, że opisuje on Szkołę
Podstawową w Pęperzynie.
 Treść wiersza może dotyczyć opisu szkoły, jej otoczenia, związku z patronem, działań,
które są w niej organizowane, pozytywnych relacji z ludźmi. Niedopuszczalne są treści,
które w jakikolwiek sposób będą ośmieszać szkołę czy członków społeczności szkolnej.
 Prace oceniane będą w kategoriach: uczniowie klas I-III,Oddział Przedszkolny,
uczniowie klas V-VIII.
 Termin składania, przesyłania prac: do 4.01.2021r.
 Pracę można złożyć osobiście w szkole –do 23.12.2020r.po uprzednim umówieniu się nr
tel.530 779 444 lub sfotografować albo zeskanować i przesłać na adres
lucysiak@interia.pl
 Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 20 stycznia 2021r.
Regulamin
Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Samorząd
Uczniowski.
Cele:
– kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń i
refleksji,
-rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni
twórczej,
-przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Oddziału Przedszkolnego, klas I – VIII .
2. Przy wykonywaniu pracy dopuszczalna jest współpraca z osobą dorosłą, przy czym
musi być widoczny wkład pracy dziecka.
3. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza lub wierszyka o szkole oraz wykonanie
jednej pracy plastycznej ilustrującej portret Marii Konopnickiej. (może być
zilustrowany budynek szkoły z fragmentem portretu Marii Konopnickiej, co podniesie
walor pracy konkursowej).
4. Wiersz powinien zawierać elementy, które jasno wskazują, że opisuje on Szkołę
Podstawową w Pęperzynie.
5. Treść wiersza może dotyczyć opisu szkoły, jej otoczenia, związku z patronem,
działań, które są w niej organizowane, pozytywnych relacji z ludźmi. Niedopuszczalne
są treści, które w jakikolwiek sposób będą ośmieszać szkołę czy członków
społeczności szkolnej.
6. Wiersz i ilustracja mają być zamieszczone na tej samej kartce.7. Wiersz może być napisany odręcznie (czytelnie, estetycznie, co podniesie walor pracy
konkursowej) lub czcionką.
8. Format pracy – dowolny.
9. Forma i technika wykonania pracy-dowolne.
10. Prace oceniane będą w kategoriach: Oddział Przedszkolny+uczniowie klas I-III,
uczniowie klas V-VIII.
11. Termin składania, przesyłania prac: do 4.01.2021r.
12. Pracę można złożyć osobiście w szkole –do 23.12.2020r.po uprzednim umówieniu się
nr tel.530 779 444 lub sfotografować albo zeskanować i przesłać na adres
lucysiak@interia.pl
 Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika
konkursu:
-imię i nazwisko autora pracy,
-klasę,
-tytuł wiersza.
 Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych.
 Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
-zgodność z tematyką konkursu,
-walory estetyczne pracy,
-oryginalność,
– samodzielność wykonania lub elementy wskazujące na samodzielność wykonania,
-dobór technik plastycznych,
-pomysłowość literacką.
 Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody za miejsca od I do III, może
też przyznać wyróżnienia.
 Osoby, które nie zajmą miejsca, również zostaną nagrodzone upominkiem za udział w
konkursie.
 Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatorów, są ostateczne.
 Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 20 stycznia 2021r.
 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na profilu
Facebook szkoły .
 Zapraszamy do udziału w konkursie !!!!!!!!

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

REGULAMIN KONKURSU

 Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania szopek
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci,
 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia .

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły  .
 2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych

I – prace grup przedszkolnych

II – prace wykonane przez uczniów klas I-III

III – prace wykonane przez uczniów klas IV – VIII.

 1. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko i klasa.
 2. Wielkość szopki dowolna.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe .

Ocena i nagrody:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy

walory plastyczne

W związku z istniejącą sytuacją zdjęcia wykonanych prac przesyłamy do 12 grudnia ( włącznie) do godziny 20.00 na adres  megbyk@gmail.com

Po rozstrzygnięciu konkursu zainteresowane osoby zostaną poinformowane o czasie i sposobie odbioru dyplomów i nagród poprzez adres poczty z której zostanie wysłane zdjęcie pracy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 Magdalena Bykowska

——————————————————————————————————————————————–

Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” do wygrania cenne nagrody!!

Zasady konkursu:

do 19 marca uczniowie ćwiczą czytanie dowolnego tekstu z książki zwracając szczególną uwagę na płynność i technikę czytania, znaki interpunkcyjne i właściwą intonację czytanego tekstu (te elementy będą podlegały ocenie)

19-23 marca odbędą sie eliminacje klasowe, z każdej klasy zostanie wyłoniona trójka najlepiej czytających uczniów, którzy wezmą udział w finale szkolnym 28 marca w 3 grupach wiekowych (klasy 1-3sp; 4-6sp; 7-3g) z każdej grupy wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca. Podczas finału szkolnego zostaną wykorzystane teksty nawiązujące do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie, wynikają z niego same korzyści, ponieważ wprawisz się w czytaniu, będziesz dzięki temu rozwiązywał lepiej zadania tekstowe na sprawdzianach i jeszcze masz szansę na cenne nagrody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

————————————————————————————————

Zapraszamy wszystkich chętnych od klasy 4 sp wzwyż do wzięcia udziału w konkursie gminnym  „Młodzież zapobiega pożarom” -szczegóły i materiały do nauki u nauczyciela techniki

————————————————————————————————

 Zapraszamy wszystkich chętnych od klasy 5 sp wzwyż do wzięcia udziału w drużynowym konkursie gminnym  „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” -szczegóły konkursu i materiały do nauki u nauczyciela techniki

————————————————————————————————

Uwaga konkurs z języka angielskiego – regulamin do konkursu j. angielskiego

————————————————————————————————

UWAGA!!!
Nakręceni uczniowie naszej szkoły!!!!
Pomagamy nie tylko przyrodzie!!!
Ogłaszamy akcję charytatywną na rzecz Kubusia – zbiórkę nieprzydatnych nakrętek po napojach.

Zasady naszej akcji są proste – wygrywa osoba, która przyniesie jak najwięcej zużytych nakrętek. Ogłoszenie wyników konkursu – akcji, a także wręczenie nagrody dla ucznia – zwycięzcy odbędzie się na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2017r .
Nakrętki będą na bieżąco odbierane, ważone i zapisywane na konto ucznia w bibliotece szkolnej.

POWODZENIA!!!
Zdzisława Strawa-Kubiś

————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2016/2017

Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa.
Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości.

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Czas trwania konkursu – cały rok szkolny.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek (minimum 20 w ciągu roku szkolnego), terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Jurorzy wyłaniają czytelników w trzech kategoriach:
Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas I-III
Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej klas IV-VI
Czytelnik Roku Gimnazjum

Konkurs kończy się w dniu 14.06.2017r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.06.2017r.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę!!!!!

 POWODZENIA 🙂

————————————————————————————————

KONKURS
Zbiórka zużytych baterii w Bibliotece Szkolnej!!! 

————————————————————————————————

KONKURS ,,UCZEŃ Z KLASĄ”

Rozpoczynamy nowy, czteromiesięczny konkurs, którego regulamin i zasady zamieszczone są poniżej. Konkurs ten pozwoli nam wyłonić najbardziej kulturalnego ucznia w naszej szkole, a przy okazji nauczyć kilku nowych zasad tak obecnie popularnego savoir-vivre’u.

Regulamin konkursu „Uczeń z klasą”

I. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Pęperzynie. 
2. Konkurs jest rozstrzygany pod koniec roku szkolnego (czerwiec).
3. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania oraz właściwych postaw społecznych wobec innych osób 

II. Zasady 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas: I-III szkoły podstawowej,  IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. 
2. Każda klasa zapoznaje się na godzinach z wychowawcą z Kodeksem Kulturalnego Ucznia .. 
W czerwcu wychowawca klasy dokonuje analizy zachowania ucznia na podstawie przyznanych punktów, zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie i typuje zwycięzcę.

III. Opiekun wraz z samorządem uczniowskim przygotowuje listę kandydatów w poszczególnych etapach edukacyjnych i organizuje wybory na „Ucznia z klasą”.
IV. Zwycięzcy z każdego etapu edukacyjnego zostaną nagrodzeni.

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

• Kulturalny uczeń dba o czystość w szkole, szanuje prace innych. 
• Kulturalny uczeń okazuje szacunek każdej osobie.
• Kulturalny uczeń pomaga innym, daje dobry przykład młodszym. 
• Kulturalny uczeń nie używa wulgarnych słów. 
• Kulturalny uczeń nie stosuje przemocy wobec kolegów i koleżanek. 
• Kulturalny uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji. 
• Kulturalny uczeń na lekcjach jest grzeczny: nie żuje gumy, ma wyłączoną komórkę. 
• Kulturalny uczeń szanuje własność swoją i cudzą. 
• Kulturalny uczeń jest zawsze czysto i schludnie ubrany.
• Kulturalny uczeń jest zawsze punktualny, terminowy, życzliwy. 
• Kulturalny uczeń w spokojny sposób przedstawia swoje racje. 
• Kulturalny uczeń na co dzień używa zwrotów i form grzecznościowych. 
• Kulturalny uczeń zachowuje się poprawnie w kolejce do szatni, sklepiku. 
• Kulturalny uczeń nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego bez pukania. 
• Kulturalny uczeń efektywnie i w zgodzie współdziała w zespole i podczas pracy w grupach. 
• Kulturalny uczeń umie słuchać innych. 
• Kulturalny uczeń zachowuje się pozytywnie w szkole i poza nią. 
• Kulturalny uczeń potrafi zachować się przy stole podczas uroczystości klasowych. 
• Kulturalny uczeń pamięta o stroju galowym i potrafi go dobrać w zależności od okazji. 
• Kulturalny uczeń potrafi kulturalnie kibicować podczas zawodów, przestrzega zasady fair- play. 
• Kulturalny uczeń przechodzi przez jezdnię w wyznaczonych miejscach. 
• Kulturalny uczeń jest dyskretny, potrafi dochować powierzonych mu tajemnic. 
• Kulturalny uczeń w czasie przerw uczestniczy w bezpiecznych zabawach.
• Kulturalny uczeń zachowuje się pozytywnie w szkole i poza nią.
• Kulturalny uczeń potrafi zachować się przy stole podczas uroczystości klasowych.
• Kulturalny uczeń pamięta o stroju galowym i potrafi go dobrać w zależności od okazji.
• Kulturalny uczeń potrafi kulturalnie kibicować podczas zawodów, przestrzega zasady fair- play.
• Kulturalny uczeń przechodzi przez jezdnię w wyznaczonych miejscach.
• Kulturalny uczeń jest dyskretny, potrafi dochować powierzonych mu tajemnic.
• Kulturalny uczeń w czasie przerw uczestniczy w bezpiecznych zabawach.

————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W PĘPERZYNIE

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół w Pęperzynie.

Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół w Pęperzynie. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
 2. Konkurs trwa od 10.05.17r. do 26.05.2017r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZS  w Pęperzynie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej  lub czarno-białej.
 4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • składać się :

o    tylko z logotypu (stylizacji literowej)

o    tylko z elementu graficznego będącego symbolem

o    lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Projekt logo wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze.

Gotową pracę oddajemy w postaciach:

 • wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt;
 • elektronicznej na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD lub pendrive.
 • w wersji rysunku artystycznego.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 26.05.2017r. w bibliotece szkolnej.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 01.06.2017r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 5.  
Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: