Przedmiotowe Reguły Oceniania

Matematyka

–  klasy 4-8  -wymagania na poszczególne oceny

Biologia

–  Przedmiotowe reguły oceniania z biologii

– wymagania dla klasy 4 z przyrody

Chemia

–  Przedmiotowe reguły oceniania z chemii

Technika

– wymagania z techniki dla klas IV-VI (od 2017) roku szkoły podstawowej

Informatyka

wymagania z informatyki dla klas IV-VIII (od 2017) roku szkoły podstawowej

Geografia

– przedmiotowreguły oceniania z geografii

– wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5sp

– wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6sp

– wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7sp

– wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8sp

Historia i WOS

Przedmiotowreguły oceniania dla klas szkoły podstawowej z historii

Przedmiotowreguły oceniania dla klas szkoły podstawowej z WOS

język polski

-kryteria oceniania z j.polskiego kl.4

-kryteria oceniania z j.polskiego kl.5

-kryteria oceniania z j.polskiego kl.6

-kryteria oceniania z j.polskiego kl.7

-kryteria oceniania z j.polskiego kl.8

język angielski

-Przedmiotowe reguły oceniania klasy 1-3 z języka angielskiego

-Przedmiotowe reguły oceniania klasy 4-8 z języka angielskiego

język niemiecki

-przedmiotowe reguły oceniania z języka niemieckiego

-kryteria na oceny z języka niemieckiego

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przedmiotowe reguły oceniania Edukacji dla Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe reguły oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Nauczanie zintegrowane

-Przedmiotowe reguły Oceniania dla klasy 1 szkoły podstawowej

-Wymagania dla klasy 2 szkoły podstawowej

-Przedmiotowe reguły oceniania dla klasy 3 szkoły podstawowej

Plastyka i muzyka

-Przedmiotowe reguły oceniania z plastyki dla szkoły podstawowej

-Przedmiotowe reguły oceniania z muzyki dla szkoły podstawowej

reguły oceniania zajęć artystycznych

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: