Rekrutacja

Dokumentacja Rekrutacyjna SP w Pęperzynie

-oświadczenie rodzica

–oświadczenie rodzica o wielodzietności

-Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Oddział Przedszkolny

– Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do PG w Więcborku i oddziałów przedszkolnych w Gminie Więcbork

Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Więcbork

-Terminy przerw w pracy Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Więcbork w 2021r.

-Wniosek o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego

-Zasady dyżuru wakacyjnego w 2021r. dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Więcbork

Szkoła Podstawowa

-Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do pierwszej klasy

-Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: