Rekrutacja

Dokumentacja Rekrutacyjna SP w Pęperzynie

-oświadczenie rodzica

–oświadczenie rodzica o wielodzietności

-Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Oddział Przedszkolny

-Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

– Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do PG w Więcborku i oddziałów przedszkolnych w Gminie Więcbork

Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Więcbork

-Terminy przerw w pracy Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Więcbork w 2024r.

-Wniosek o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Szkoła Podstawowa

-Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do pierwszej klasy

-Zgłoszenie do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: