Dokumenty

-Statut Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

 – Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pęperzynie

– Rekrutacja – załącznik do statutu szkoły

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów SP w    Pęperzynie – tabela

— regulamin wycieczki autokarowej jednodniowej

– Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem obowiązująca w Szkole Podstawowej w Pęperzynie

zasady i kryteria punktowego oceniania zachowania:

– Skala punktacyjna z zachowania: punkty ujemne

– Skala punktacyjna z zachowania: punkty dodatnie

– -Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Pęperzynie

Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Pęperzynie
Pęperzyn 33; 89-410 Więcbork
tel/fax: 523899277
kom. 622 254 589 email: sekretariat@sppeperzyn.pl
Szkoła należy do programu:
Szkoła należy do projektu: